1.
Kunigėlytė I, Paulikienė S. Pacientų be sąmonės skausmo vertinimas reanimacijos ir intensyviosios terapijos skyriuje. SMP [Prieiga per internetą]. 2020 m.rugsėjo24 d. [žiūrėta 2022 m.rugsėjo27 d.];(5 (257):6-. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/slauga/article/view/19814