1.
Pocienė M, Gedrimė L, Jakubaitienė V, Morkūnienė R. Kineziterapijos specialybės studentų fizinis aktyvumas kasdieniniame gyvenime. SMP [Prieiga per internetą]. 2020 m.rugsėjo24 d. [žiūrėta 2022 m.spalio2 d.];(5 (257):9-13. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/slauga/article/view/19815