1.
kompetencijų centro informacija S priežiūros ir farmacijos specialistų. Nuotolinis mokymas – galimybė tobulinti profesines kompetencijas. SMP [Prieiga per internetą]. 2020 m.rugsėjo28 d. [žiūrėta 2021 m.spalio17 d.];1(9 (285):18-0. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/slauga/article/view/19919