1.
Valančiūtė J. Fotomenininko, chirurgo Arturo Milašausko paroda „Septynios didžiosios nuodėmės“. SMP [Prieiga per internetą]. 2020 m.rugsėjo28 d. [žiūrėta 2022 m.spalio6 d.];(6 (258):17. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/slauga/article/view/19965