1.
Latakienė jolanta, Grižas A. Kaip padėti žmogui po bandymo nusižudyti. SMP [Prieiga per internetą]. 2020 m.rugsėjo28 d. [žiūrėta 2022 m.gruodžio7 d.];(9 (261):13-4. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/slauga/article/view/19971