1.
Gudelienė-Gudelevičienė L. Geroji bendradarbiavimo su Odontologų rūmais patirtis. SMP [Prieiga per internetą]. 2020 m.spalio2 d. [žiūrėta 2022 m.sausio19 d.];(1 (265):9-10. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/slauga/article/view/20077