1.
Janiušina D, Spirgienė L. Slaugos studentų žinių apie periferinės venos kateterių priežiūrą vertinimas. SMP [Prieiga per internetą]. 2020 m.spalio16 d. [žiūrėta 2022 m.gegužės28 d.];1(10 (286):1-. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/slauga/article/view/20624