1.
Tirvienė G, Spirgienė L. Veiksniai, susiję su slaugytojų pasitenkinimu darbu. SMP [Prieiga per internetą]. 2020 m.lapkričio24 d. [žiūrėta 2022 m.sausio17 d.];1(11 (287):12-7. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/slauga/article/view/21185