1.
Valančiūtė J. Trijų mūzų susitikimas. Daktarės Laimos Bloznelytės-Plėšnienės autobiografinės knygos „Mėnulis ir užuolaida“ sutiktuvės. SMP [Prieiga per internetą]. 2020 m.lapkričio24 d. [žiūrėta 2022 m.sausio18 d.];1(11 (287):26-7. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/slauga/article/view/21191