1.
Riaubiškis V. Humanitarinės misijos Armėnijoje patirtis. SMP [Prieiga per internetą]. 2020 m.gruodžio23 d. [žiūrėta 2022 m.sausio18 d.];1(12 (288):40–43. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/slauga/article/view/21922