1.
Aleksandravičiūtė E, Gedrimė L. Tėvų, auginančių vaikus, informacijos apie trauminius sužalojimus poreikio vertinimas. SMP [Prieiga per internetą]. 2020 m.gruodžio23 d. [žiūrėta 2022 m.sausio18 d.];1(12 (288):20–25. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/slauga/article/view/21925