1.
Žukauskienė D. Nematau savęs tavo akyse. SMP [Prieiga per internetą]. 2020 m.gruodžio23 d. [žiūrėta 2021 m.rugsėjo20 d.];1(12 (288):26-7. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/slauga/article/view/21926