1.
Zybartaitė A, Gedrimė L. Operacinės komandos narių požiūris į muzikos įtaką darbo našumui atliekant sąnarių endoprotezavimo operaciją. SMP [Prieiga per internetą]. 2021 m.vasario23 d. [žiūrėta 2022 m.gruodžio3 d.];2(2 (290):1-10. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/slauga/article/view/22634