1.
Žukauskienė D. Emocinis palaikymas. SMP [Prieiga per internetą]. 2021 m.vasario23 d. [žiūrėta 2021 m.rugpjūčio4 d.];2(2 (290):25-6. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/slauga/article/view/22637