1.
Valančiūtė J. Kasdienių reikalų vadovas autistiškų vaikų tėvams. SMP [Prieiga per internetą]. 2021 m.vasario23 d. [žiūrėta 2022 m.rugpjūčio14 d.];2(2 (290):33-4. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/slauga/article/view/22645