1.
Žukauskienė D. Visi mes žmonės. SMP [Prieiga per internetą]. 2020 m.sausio25 d. [žiūrėta 2021 m.rugsėjo20 d.];(1 (277):13-4. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/slauga/article/view/22733