1.
Skarbalienė A, Gedrimė L, Skarbalius E. Onkologinės ligos valdymas, taikant ankstyvosios diagnostikos priemones. SMP [Prieiga per internetą]. 2020 m.sausio25 d. [žiūrėta 2021 m.spalio24 d.];(1 (277):14-5. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/slauga/article/view/22734