1.
Žukauskienė D. 2020-IEJI – VAIKO EMOCINĖS GEROVĖS METAI. Ašaros – vaikiškų krizių vaistai. SMP [Prieiga per internetą]. 2020 m.vasario25 d. [žiūrėta 2021 m.rugsėjo20 d.];(2 (278):8-. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/slauga/article/view/22739