1.
Žukauskienė D. 2020-IEJI – VAIKŲ EMOCINĖS GEROVĖS METAI. Namai ne visuomet yra namai. SMP [Prieiga per internetą]. 2020 m.kovo25 d. [žiūrėta 2021 m.rugsėjo22 d.];(3 (279):13-4. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/slauga/article/view/22778