1.
Danguole Skrupskiene I su. Žūvančiųjų kryžius už atsidavusį darbą. SMP [Prieiga per internetą]. 2021 m.balandžio23 d. [žiūrėta 2021 m.gruodžio4 d.];2(4 (292):34-8. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/slauga/article/view/23930