1.
Valančiūtė J. Naudingas vadovėlis įvairių sričių medicinos darbuotojams. SMP [Prieiga per internetą]. 2021 m.balandžio23 d. [žiūrėta 2022 m.birželio29 d.];2(4 (292):39-0. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/slauga/article/view/23931