1.
Greičienė S. Dėmesys naujoms idėjoms slaugoje. SMP [Prieiga per internetą]. 2021 m.gegužės21 d. [žiūrėta 2021 m.gruodžio4 d.];2(5 (293):48-9. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/slauga/article/view/24086