1.
Valančiūtė J. Nuo šiol – daugiau paslaugų. SMP [Prieiga per internetą]. 2020 m.birželio21 d. [žiūrėta 2022 m.liepos3 d.];(6 (282):18. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/slauga/article/view/24295