1.
Pocius E, Matulevičienė R. Limfinės sistemos sutrikimai ir jų profilaktika paliatyviojoje slaugoje. SMP [Prieiga per internetą]. 2021 m.liepos21 d. [žiūrėta 2021 m.gruodžio9 d.];2(7 (295):24-8. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/slauga/article/view/24468