1.
Valančiūtė J. Knyga, skirta Lietuvos paliatyviosios medicinos draugijos veiklai. SMP [Prieiga per internetą]. 2021 m.liepos21 d. [žiūrėta 2022 m.rugpjūčio18 d.];2(7 (295):45-6. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/slauga/article/view/24474