1.
Stundžienė R. Žindymas ir jo reikšmė – slaugytojo (akušerio) patarimai. SMP [Prieiga per internetą]. 2021 m.rugpjūčio30 d. [žiūrėta 2022 m.spalio2 d.];2(8 (296):8-17. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/slauga/article/view/24678