1.
Pocius E, Matulevičienė R. Specialiosios mankštos, skirtos limfinės sistemos sutrikimų profilaktikai ir gydymui paliatyviojoje slaugoje. SMP [Prieiga per internetą]. 2021 m.rugpjūčio30 d. [žiūrėta 2022 m.spalio2 d.];2(8 (296):23-4. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/slauga/article/view/24680