https://www.zurnalai.vu.lt/slauga/issue/feed Slauga. Mokslas ir praktika 2021-07-21T07:19:09+00:00 Loreta Gudelienė–Gudelevičienė redakcija@sskc.lt Open Journal Systems <p>Įkurtas 1997. Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijų centro mokslo žurnalas skirtas slaugos, akušerinės priežiūros, burnos priežiūros, reabilitacijos ir visuomenės sveikatos priežiūros specialistams.</p> https://www.zurnalai.vu.lt/slauga/article/view/24466 Biblioterapija: skaitymo rekomendacijos išgyvenantiems atskirtį COVID-19 pandemijos metu 2021-07-21T07:19:09+00:00 Daiva Janavičienė tereseguzauskiene@gmail.com <p>Tyrimo aktualumas grindžiamas daugiau nei metus Lietuvos ir viso pasaulio žmonių patiriamais apribojimais dėl COVID-19 pandemijos. Tyrimo teorinėje dalyje suformuluota biblioterapinių rekomendacijų skaitymui samprata. Tarpdisciplininiu požiūriu apjungiamos psichologijos, visuomenės sveikatos, informacijos ir komunikacijos, literatūrologijos sritys. Giluminiu skaitymu pasinėrę į humanistines vertybes apmąstyti skatinančią literatūrą, patiriantys psichologinių sunkumų asmenys turi galimybę ne tik atitraukti mintis nuo įtemptos kasdienybės. Tapatindamiesi su kūrinių herojais, jie gali geriau suvokti save bei aplinką, rasti naujų būdų problemoms spręsti. Tuo grindžiamas biblioterapijos pritaikomumas asmenims, patiriantiems socialinę atskirtį dėl pandemijos.</p> <p>Atviros apklausos metodu surinkti duomenys iš 17 ekspertų (dvylika Lietuvos biblioterapijos asociacijos narių ir penki dalyvaujantys biblioterapiniuose projektuose praktikai; 4 tyrimo dalyviai – sveikatos srityje dirbantys psichologai (psichoterapeutai), 6 – švietimo ir 7 kultūros srities darbuotojai). Sudarytas rekomendacinis knygų sąrašas skirtas pasyviosios biblioterapijos taikymui. Sąrašas apima dvi temas: 1) bendrosios biblioterapinės rekomendacijos ir 2) grožinė literatūra medikams, viso 81 knyga, 43 % jų pasiekiamos internetu. Kiekviena pozicija sąraše apima pagrindinius kūrinio identifikacijai reikalingus metaduomenis (AUTORIUS ir antraštė), trumpą ekspertų suformuotą biblioterapinių aspektų pagrindimą ir informaciją apie knygos pasiekiamumą internetu portale ibiblioteka.lt. Biblioterapinės literatūros sąrašu gali pasinaudoti medikai, socialinę veiklą organizuojantys specialistai, tarp jų – socialiniai darbuotojai, vietovės bendruomeninę veiklą organizuojantys asmenys, bibliotekininkai ir visi, kam aktualu teikti pagalbą skaitymu.</p> 2021-07-21T00:00:00+00:00 Autorių teisių (c) https://www.zurnalai.vu.lt/slauga/article/view/24467 Patiriamas stresas koronaviruso COVID-19 pandemijos metu: greitosios medicinos pagalbos darbuotojų požiūriu 2021-07-20T05:50:16+00:00 Monika Globytė monika.gl7464@go.kauko.lt Virginija Gutienė virginija.gutiene@go.kauko.lt Aušra Freimanienė ausra.freimaniene@go.kauko.lt <p>Greitosios medicinos pagalbos stotis – tai sveikatos priežiūros sistemos sektorius, kur streso pasireiškimas yra tolygiai didėjantis ir tampa neišvengiama kasdieninio darbo dalimi. Greitosios medicinos pagalbos darbuotojams yra kur kas didesnės galimybės patirti stresą COVID-19 pandemijos metu.</p> <p><strong>Tyrimo tikslas</strong> – įvertinti patiriamą stresą koronaviruso COVID-19 pandemijos metu greitosios medicinos pagalbos darbuotojų požiūriu.</p> <p><strong>Tyrimo metodai:</strong> mokslinės literatūros analizė, anketinė apklausa, aprašomoji statistinė analizė.</p> <p><strong>Rezultatai.</strong> Įvertinus patiriamą stresą koronaviruso COVID-19 pandemijos metu nustatyta, kad greitosios medicinos pagalbos darbuotojai darbe didesnį stresą dažniausiai patyrė dėl nesaugios darbo aplinkos iškvietimuose, ilgalaikio buvimo su asmens apsaugos priemonėmis, pasikeitusios darbo specifikos, darbo organizacinių aspektų. Streso lygį padidino baimė užkrėsti virusu šeimą, draugus bei užsikrėsti pačiam, padidėjęs pacientų skaičius ir būsima fizinė izoliacija po kontakto su koronavirusu sergančiu (galimai užsikrėtusiu) pacientu.</p> <p><strong>Išvados.</strong> Apžvelgus mokslinę literatūrą ir išanalizavus skirtingų autorių pateikiamus streso apibrėžimus, stresą galėtume apibūdinti taip: stresas yra organizmo atsakas į įvairius nemalonius emocinius patyrimus – tai kūno reakcija į pokyčius, kuriems reikia atsako, reguliavimo ir (arba) fizinio, psichologinio ir (ar) emocinio prisitaikymo. Remiantis atliktu tyrimu, nustatyta, kad kuo darbuotojų darbo stažas didesnis, tuo labiau jie bijo užsikrėsti koronavirusu. Atsirado padidėjusi emocinė įtampa, nuotaikos svyravimai, sutrikusi dėmesio koncentracija. Patiriamas stresas darbe paveikė darbuotojų fizinę ir psichinę sveikatą, sumažėjo motyvacija dirbti, suprastėjo darbo kokybė.</p> 2021-07-21T00:00:00+00:00 Autorių teisių (c) https://www.zurnalai.vu.lt/slauga/article/view/24468 Limfinės sistemos sutrikimai ir jų profilaktika paliatyviojoje slaugoje 2021-07-20T05:52:27+00:00 Eimantas Pocius loreta.gudeliene@sskc.lt Rūta Matulevičienė loreta.gudeliene@sskc.lt <p>Aktuali problema – limfinės sistemos sutrikimai, pasireiškiantys pacientams, kuriems reikalinga paliatyvioji slauga. Šia tema autoriai Eimantas Pocius, Rūta Matulevičienė siūlo du straipsnius. Pirmajame straipsnyje „Limfinės sistemos sutrikimai ir jų profilaktika paliatyviojoje slaugoje“ aptariama limfinės sistemos sutrikimų rūšys, jų atsiradimo priežastys, požymiai ir profilaktika. Antrajame straipsnyje „Specialiosios mankštos, skirtos limfinės sistemos sutrikimų profilaktikai ir gydymui paliatyviojoje slaugoje“, kuris bus spausdinamas kitame numeryje, plačiau aptariamas svarbus profilaktinis veiksmas – aktyvi fizinė veikla ir jos nauda bei konkrečios profilaktinės priemonės, esant limfinės sistemos sutrikimams; pateikiama mankštos pratimų iliustracinė medžiaga.</p> 2021-07-21T00:00:00+00:00 Autorių teisių (c) https://www.zurnalai.vu.lt/slauga/article/view/24469 Žmonių, turinčių klausos sutrikimų, atpažinimas 2021-07-19T10:57:08+00:00 Diana Kuprijaškinienė diana.kuprijaskiniene@sskc.lt <p>Klausos problemų gali turėti įvairaus amžiaus žmonės, dažniausiai jos vargina vyresniuosius. Vaiko klausa turi įtakos kalbos vystymuisi ir jo elgesiui. Vaikai, turintys klausos sutrikimų problemų, elgiasi triukšmingai, nereaguoja kviečiami vardu, nuolat perklausia, kas buvo sakoma. Kai nežinoma, kad vaikas turi klausos sutrikimą, jo elgesį gali lydėti greitas susierzinimas. Vyresniojo amžiaus asmuo, turintis klausos problemų, vengia būti gausiame žmonių susibūrime, dažnai būna nekalbus. Tokie žmonės elgiasi lyg norėdami nuslėpti, kad neprigirdi, nes sunkiai supranta pašnekovų kalbą, priekaištauja, kad kiti neaiškiai šneka. Namiškiai vis dažniau jų prašo pritildyti radiją ar televizorių.</p> 2021-07-21T00:00:00+00:00 Autorių teisių (c) https://www.zurnalai.vu.lt/slauga/article/view/24470 Respublikinė konferencija, skirta paminėti Tarptautinei slaugytojų dienai 2021-07-21T07:13:33+00:00 Nijolė Saulienė loreta.gudeliene@sskc.lt Aušra Volodkaitė loreta.gudeliene@sskc.lt Asta Mažionienė a.mazioniene@kvk.lt <p>Gegužės 12 d. minima Tarptautinė slaugytojų diena. Ji švenčiama Tarptautinės Raudonojo Kryžiaus organizacijos sprendimu per anglų medicinos sesers Florens Naitingeil (1820–1910) gimimo dieną. Tai dienai paminėti Lietuvos slaugos specialistų organizacijos (LSSO) Klaipėdos skyriaus direktorės Nijolės Saulienės iniciatyva kartu su LSSO biuru ir Klaipėdos valstybine kolegija Vilniuje buvo surengta nuotolinė respublikinė šventinė konferencija.</p> 2021-07-21T00:00:00+00:00 Autorių teisių (c) 2021 https://www.zurnalai.vu.lt/slauga/article/view/24472 Nacionalinės Karalienės Silvijos slaugos apdovanojimo Lietuvoje ceremonijos akimirkos 2021-07-19T11:48:12+00:00 Svetlana Greičienė svetlana.greiciene@gmail.com <p>Pačioje Vilniaus senamiesčio širdyje, Švedijos ambasados rezidencijoje įvyko pirmoji Lietuvoje Naciona-linė Karalienės Silvijos slaugos apdovanojimo ceremonija, kurioje pagerbti konkurso partneriai, finalinio posėdžio komisijos nariai, apdovanotos finalininkės bei laureatė.</p> 2021-07-21T00:00:00+00:00 Autorių teisių (c) https://www.zurnalai.vu.lt/slauga/article/view/24473 The 25th Anniversary of the Lithuanian Society of Palliative Medicine 2021-07-19T11:53:48+00:00 Arvydas Šeškevičius loreta.gudeliene@sskc.lt <p>The Lithuanian Society of Palliative Medicine was founded in 1995. Its main goal is to promote the development of palliative care as a separate specialty and the systematic and consistent development of the provision of palliative care in Lithuania. On the initiative of the Society, an order of the Minister of Health was issued, allowing the establishment of palliative care institutions. In addition, studies in palliative medicine were introduced in colleges and universities, and qualification improvement courses, conferences, and publishing in in this field were initiated.</p> 2021-07-21T00:00:00+00:00 Autorių teisių (c) https://www.zurnalai.vu.lt/slauga/article/view/24474 Knyga, skirta Lietuvos paliatyviosios medicinos draugijos veiklai 2021-07-19T11:58:33+00:00 Janina Valančiūtė janina.valanciute@lmb.lt <p>Leidinių apie Lietuvos paliatyviosios medicinos draugijos veiklą autorius, Lietuvos sveikatos mokslų universiteto profesorius, Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Slaugos fakulteto įkūrėjas ir pirmasis dekanas, ilgametis Lietuvos paliatyviosios medicinos draugijos prezidentas, paliatyviosios medicinos pradininkas, gydytojas kardiologas Arvydas Šeškevičius parengė trečiąją šios draugijos veiklos istorijai skirtą knygą.</p> 2021-07-21T00:00:00+00:00 Autorių teisių (c) https://www.zurnalai.vu.lt/slauga/article/view/24475 Bibliotekos naujienos 2021-07-19T12:01:57+00:00 Janina Valančiūtė janina.valanciute@lmb.lt <p>Bibliotekos naujienos.</p> 2021-07-21T00:00:00+00:00 Autorių teisių (c)