https://www.zurnalai.vu.lt/slauga/issue/feed Slauga. Mokslas ir praktika 2021-09-28T06:58:32+00:00 Loreta Gudelienė–Gudelevičienė redakcija@sskc.lt Open Journal Systems <p>Įkurtas 1997. Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijų centro mokslo žurnalas skirtas slaugos, akušerinės priežiūros, burnos priežiūros, reabilitacijos ir visuomenės sveikatos priežiūros specialistams.</p> https://www.zurnalai.vu.lt/slauga/article/view/24797 Pagyvenusių pacientų, kuriems reikalingas širdies stimuliatorius, griuvimų dažnio ir vidinių griuvimų rizikos veiksnių vertinimas 2021-09-28T06:58:32+00:00 Guoda Burneikaitė guoda.burneikaite@gmail.com Lina Spirgienė lina.spirgiene@gmail.com <p><strong>Tikslas</strong> – įvertinti pacientų, kuriems reikalingas širdies stimuliatorius, griuvimų dažnį ir vidinius griuvimų rizikos veiksnius.</p> <p><strong>Tyrimo metodika.</strong> Tyrimas buvo vykdomas 2020 m. lapkritį–2021 m. vasarį. Tyrime dalyvavo pacientai, tuo laikotarpiu hospitalizuoti Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Kauno klinikų (toliau – LSMUL KK) Kardiologijos klinikoje, kuriems buvo reikalinga širdies stimuliatoriaus implantacija. Iš viso apklausti 82 pacientai. Tyrimui anketą sudarė darbo autorės. Tyrimui atlikti buvo gautas Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Medicinos akademijos Bioetikos pritarimas (Nr. BEC-SL(B)-42).</p> <p><strong>Rezultatai.</strong> Beveik pusė (45,1 proc.) apklaustų pacientų buvo pargriuvę bent vieną kartą per metus. Pacientai ≥ 65 m. amžiaus dažniau buvo pargriuvę kelis kartus per metus nei &lt; 65 m. amžiaus pacientai (p = 0,006). Dažniausios pacientų problemos buvo šlapinimasis nakties metu (82,9 proc.), jaučiamas silpnumas (82,9 proc.), galvos svaigimas (76,8 proc.). Jaučiama sumažėjusi kojų raumenų jėga buvo nustatyta dažniau moterims nei vyrams (atitinkamai 69,6 ir 52,8 proc., p = 0,002). Vyresni nei 65 m. pacientai dažniau nei &lt; 65 m. pacientai jautė kojų skausmą (atitinkamai 54,9 ir 7,2 proc., p = 0,002), šlapinosi nakties metu (atitinkamai 68,4 ir 14,6 proc., p = 0,009), jautė nuovargį (atitinkamai 63,0 ir 13,6 proc., p = 0,028).</p> <p><strong>Išvados.</strong> Beveik pusė pacientų, kuriems reikalinga širdies stimuliatoriaus implantacija, patyrė griuvimus bent kartą per metus. Pacientams ≥ 65 m. amžiaus būdingi griuvimai kelis kartus per metus. Pacientams dažnai pasireiškė silpnumas, nuovargis bei galvos svaigimas, šlapinimasis naktį. Pacientams ≥ 65 m. amžiaus dažniau būdingi įvairūs vidiniai griuvimų rizikos veiksniai nei jaunesniems pacientams.</p> 2021-09-28T00:00:00+00:00 Autorių teisių (c) https://www.zurnalai.vu.lt/slauga/article/view/24798 Pacientų, kuriems suformuota stoma, psichologinės problemos priešoperaciniu ir pooperaciniu laikotarpiais 2021-09-27T11:54:53+00:00 Ieva Girdžiūtė ieva.girdziute@gmail.com Loreta Bukartienė loreta.bukartiene@go.kauko.lt Rūta Lukianskytė ruta.lukianskyte@go.kauko.lt <p><strong>Tyrimo tikslas</strong> – atskleisti pacientų, kuriems suformuota stoma, psichologines problemas priešoperaciniu ir pooperaciniu laikotarpiais.</p> <p><strong>Metodai.</strong> Mokslinės literatūros analizė ir kiekybinis tyrimas. Kiekybinis tyrimas atliktas siekiant atskleisti pacientų, kuriems suformuota stoma, patiriamas psichologines problemas priešoperaciniu ir pooperaciniu laikotarpiais. Taip pat atskleisti slaugytojų nuomonę apie slaugomų pacientų su stoma patiriamas psichologines problemas priešoperaciniu ir pooperaciniu laikotarpiais. Pacientams ir slaugytojams buvo pateiktos anoniminės anketos. Tyrime dalyvavo vieno iš didžiųjų miestų X ligoninės pacientai, kuriems suformuota stoma (N = 34), ir juos slaugantys slaugytojai (N = 30). Rezultatų analizei naudota aprašomoji statistika.</p> <p><strong>Rezultatai.</strong> Tyrimas atskleidė, kad dauguma pacientų prieš operaciją jautė baimę, tai pastebėjo ir visi tyrime dalyvavę slaugytojai. Beveik pusė pacientų po operacijos jautė baimę, kad nemokės susitvarkyti su stoma. Tam pritarė beveik visi slaugytojai. Nustatyta, kad pacientai jautė informacijos trūkumą ir psichologinį diskomfortą. Tačiau pacientai nesutiko, kad po operacijos jautėsi vieniši ir nepalaikomi. Taip pat jie teigė, kad po operacijos trūksta teorinių žinių apie stomos slaugą.</p> 2021-09-28T00:00:00+00:00 Autorių teisių (c) https://www.zurnalai.vu.lt/slauga/article/view/24799 Slaugos lyderio kompetencijos klinikinėje praktikoje 2021-09-27T06:38:26+00:00 Ilona Navaz ilonanawaz@gmail.com <p>Šiuolaikiniame žinių ir informacijos pasaulyje žmogui keliami reikalavimai sudaro būtinybę turėti tam tikrų gebėjimų, įgalinančių atlikti tam tikrus reikalavimus bei įveikti socialinių transformacijų laikotarpiu iškylančius barjerus. Šiuolaikiniame darbo pasaulyje žmogui būtina atitinkama kompetencija. Kompetencija yra esminė individo charakteristika, tiesiogiai susieta su efektyviu aukštesnio lygio veiklos atlikimu. Kompetencijos turi koncentruotis į darbą ir kasdieninį gyvenimą, apimti asmens motyvus, vertybes, požiūrius ir savivertę.</p> 2021-09-28T00:00:00+00:00 Autorių teisių (c) https://www.zurnalai.vu.lt/slauga/article/view/24800 Žindymo problemos ir jų šalinimas. Žindančios motinos mityba 2021-09-27T06:46:55+00:00 Rasa Stundžienė stundziene.rasa@gmail.com <p>Kiekviena motinos pieno sudedamoji dalis atlieka tam tikrą funkciją. Jis lengvai virškinamas, skaidomas kūdikio organizme, teikia energijos, saugo nuo infekcijų. Tačiau žindymas ir motinos pienas vaikui suteikia ne tik maistinės vertės, bet ir fizinį bei emocinį saugumą. Mama, glausdama kūdikį prie krūties, užtikrina fizinį ir emocinį artumą, sukuria saugumo jausmą. Tai labai reikalinga kūdikio asmenybės vystymuisi. Tačiau lygiai taip pat reikalinga ir mamai. Žindymas padeda sukurti harmoningą motinos ir vaiko santykį.</p> <p>Žindymo problemų kyla dažnai ir tai pasitaiko daugeliui moterų. Itin svarbu gerai pradėti žindymą kuo anksčiau (pageidautina per pirmąją valandą po gimdymo), taip pat svarbu spręsti bet kokius iškilusius sunkumus su žindymu. Dauguma žindymo problemų yra vienaip ar kitaip susijusios su žindymo procesu.</p> 2021-09-28T00:00:00+00:00 Autorių teisių (c) https://www.zurnalai.vu.lt/slauga/article/view/24801 Lietuvos paliatyviosios pagalbos kokybės nacionaliniai standartai 2021-09-27T07:46:39+00:00 Arvydas Šeškevičius arvydas.seskevicius@gmail.com <p>Lietuvos paliatyviosios pagalbos kokybės nacionaliniai standartai, skirti užtikrinti tinkamas ir kokybiškas paliatyviosios pagalbos paslaugas, jas tobulinti ir plėtoti, kad būtų patenkinti pacientų ir jų artimųjų lūkesčiai.</p> 2021-09-28T00:00:00+00:00 Autorių teisių (c)