Slauga. Mokslas ir praktika https://www.zurnalai.vu.lt/slauga <p>Įkurtas 1997. Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijų centro mokslo žurnalas skirtas slaugos, akušerinės priežiūros, burnos priežiūros, reabilitacijos ir visuomenės sveikatos priežiūros specialistams.</p> Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijų centras / Center of Excellence of Healthcare and Pharmacy Specialists lt-LT Slauga. Mokslas ir praktika 1648-0570 Sveikinimas https://www.zurnalai.vu.lt/slauga/article/view/21930 <p>Kalėdinis sveikinimas.</p> Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijų centro informacija Autorių teisių (c) 2020-12-23 2020-12-23 1 12 (288) 1 1 Moterų lūkesčiai ir pasitenkinimas gimdymo priežiūra https://www.zurnalai.vu.lt/slauga/article/view/21921 <p><strong>Metodai. </strong>Tyrimas buvo vykdomas 2019 metų vasario–2020 metų sausio mėnesiais keliose internetinėse svetainėse – manoapklausa.lt, supermama.lt ir tevudarzelis.lt. Dalyvauti tyrime buvo kviečiamos moterys, pagimdžiusios per paskutinius penkerius metus. Tyrime dalyvavo 494 gimdžiusios moterys. Tyrimo duomenims rinkti pasirinktas klausimynas (skalė) „Moterų lūkesčiai ir pasitenkinimas gimdymo priežiūra“ (angl. <em>An intrapartal – specific QPP – questionnaire</em> (QPP – I)), kuris pritaikytas vertinti&nbsp; priežiūrą gimdymo metu.</p> <p><strong>Tyrimo rezultatai ir išvados.</strong>&nbsp;Pirmą kartą gimdžiusios moterys savo lūkesčius vertino reikšmingai aukštesniais balais lyginant su jų pasitenkinimu gimdymo priežiūra dimensijose medicininė-techninė kompetencija, fizinės-techninės sąlygos, į asmenį orientuotas požiūris, socialinė ir kultūrinė aplinka. Pakartotinai gimdžiusių moterų grupėje taip pat buvo nustatyti reikšmingi skirtumai tarp tiriamųjų lūkesčių ir jų pasitenkinimo gimdymo priežiūra dimensijose medicininė-techninė kompetencija, fizinės-techninės sąlygos, į asmenį orientuotas požiūris, socialinė ir kultūrinė aplinka. Lyginant pirmą kartą ir pakartotinai gimdžiusiųjų lūkesčius, nustatyta, kad pirmą kartą gimdžiusiųjų lūkesčiai, susiję su medicinine-technine kompetencija ir socialine bei kultūrine aplinka, buvo reikšmingai aukštesni, lyginant su pakartotinai gimdžiusiųjų. Pasitenkinimas gimdymo priežiūra nesiskyrė tarp abiejų grupių tiriamųjų.</p> Justina Pareigytė Alina Vaškelytė Autorių teisių (c) 2020-12-23 2020-12-23 1 12 (288) 2–10 2–10 Stuburo juosmens skausmo prevencija https://www.zurnalai.vu.lt/slauga/article/view/21923 <p>Stuburo susirgimai pablogina žmogaus gyvenimo kokybę, yra viena dažniausių medicinos problemų [1]. Kiekvienais metais visame pasaulyje nugaros smegenų pažeidimą patiria nuo 250 000 iki 500 000 žmonių. Žmo-nės, patyrę nugaros smegenų pažeidimą, 2–5 kartus dažniau miršta anksčiau laiko nei sveiki žmonės. 2018 metais vidutinis pacientas, patyręs nugaros traumą, buvo 43 metų amžiaus, lyginant su 1970-aisiais, kai vidutinis paciento amžius buvo tik 29 metai. Apie 20–30 proc. žmonių, patyrusių nugaros smegenų pažeidimą, turi kliniškai reikš-mingų depresijos, skausmo požymių. Nugaros smegenų pažeidimo gydymo išlaidos yra didesnės nei panašių ligų, tokių kaip demencija, cerebrinis paralyžius. Mirtingumo rizika didėja priklausomai nuo sužalojimų lygio ir sun-kumo, laiku suteiktos kokybiškos medicinos pagalbos. Nugaros smegenų sužalojimų galima išvengti. Vienas pag-rindinių Pasaulio neurochirurgų federacijos (Word Federation of Neurosurgical Societes) tikslų yra suteikti žmo-nėms informacijos apie galimus stuburo pažeidimus, funkcinius sutrikimus, jų gydymą bei profilaktiką [2, 3].</p> Violeta Butkevič Zita Gierasimovič Autorių teisių (c) 2020-12-23 2020-12-23 1 12 (288) 11–15 11–15 Neišnešiotų naujagimių kvėpavimo palaikymo būdai https://www.zurnalai.vu.lt/slauga/article/view/21924 <p>Naujagimių su dirbtine plaučių ventiliacija (intubacija) priežiūra intensyviosios terapijos skyriuje yra aktu-ali problema ne tik Lietuvoje, bet ir kitose pasaulio šalyse. Vienas iš dešimties kūdikių pasaulyje gimsta neišne-šiotas. Lietuvoje 2019 m. gimė 1704 neišnešioti naujagimiai, tai yra 5 proc. daugiau nei 2018 m. [1].</p> <p>Pirmoji ir svarbiausia naujagimio gyvybinė veikla yra jo gebėjimas kvėpuoti. Naujagimių intubacija reika-lauja daug žinių bei slaugos įgūdžių, nes naujagimių kvėpavimo takai skiriasi nuo suaugusiųjų ne tik anatominėmis savybėmis, bet atliekant dirbtinę plaučių ventiliacijos procedūrą naujagimiui intubacinis vamzdelis parenkamas pagal jo svorį ir gestacinį amžių. Neišnešiotiems naujagimiams dėl nesubrendusių plaučių gali išsivystyti apnėjos, kvėpavimo takų infekcija, tachipnėja, taip pat gali pablogėti plaučių ventiliacija, atsirasti kvėpavimo sutrikimas, tokiu atveju tenka taikyti dirbtinę plaučių ventiliaciją. Šios priežastys dažnai nulemia naujagimio intubavimą. Kvė-pavimo aparatų dėka galima stebėti naujagimio kvėpavimo būklės pakitimus. Nuo to, kaip bus suteikta reikiama pagalba, priklauso, ar naujagimis išgyvens ir koks bus jo tolimesnis psichomotorinis vystymasis bei gyvenimo kokybė.</p> <p><strong>Straipsnio tikslas</strong> – išanalizuoti neišnešiotų naujagimių kvėpavimo palaikymo būdus.</p> Irma Vaitoškienė Zita Gierasimovič Autorių teisių (c) 2020-12-23 2020-12-23 1 12 (288) 16–19 16–19 Tėvų, auginančių vaikus, informacijos apie trauminius sužalojimus poreikio vertinimas https://www.zurnalai.vu.lt/slauga/article/view/21925 <p>Traumų rizikos prevencijos strategija daugiausia dėmesio skiria aplinkos pokyčiams ir saugos prak-tikos mokymui. Šiuo metu trūksta tyrimų, kuriuose nagrinėjama, kaip tėvystė daro įtaką vaikų traumų rizikai ma-žinti. Pagrindiniai procesai, padedantys sumažinti vaikų traumų riziką, yra tėvų požiūris į vaikų saugumo užtikri-nimą. Tėvų informacijos poreikis paremtas supratimu, jog sveikatos priežiūros darbuotojų ir tėvų bendradarbia-vimas gali pagerinti vaikų netyčinių sužalojimų sveikatos kokybę. Tėvai skirtingai suvokia traumų priežastis ir pasekmes bei prevencijos iniciatyvas. Tėvų turimos žinios apie trauminius sužalojimus sumažina tų sužalojimų pasekmes. Šiame straipsnyje analizuojama tėvų informacijos poreikis (reikiamybė, būtinumas), žinių lygis. Supa-žindama su tyrimo rezultatais.</p> Eglė Aleksandravičiūtė Lina Gedrimė Autorių teisių (c) 2020-12-23 2020-12-23 1 12 (288) 20–25 20–25 Nematau savęs tavo akyse https://www.zurnalai.vu.lt/slauga/article/view/21926 <p>Ar esate patyrę jausmą, kad nesiklausote, ką jums kitas kalba, kad tarp jūsų didžiulė praraja? Keistas jaus-mas, kai girdite itin jautrų ar skaudų pasakojimą, bet jis jūsų nepaliečia, lyg netikėtumėte, kad tai tikra. Taip pasi-juntame, kai pasakotojas neturi jokio poreikio į mūsų atjautą, gailestį ir rūpestį. Tai pasakotojas, kuris nepažįsta meilės, nes niekada nėra jos patyręs. Toks paprastas gebėjimas priimti kitų meilę ir rūpestį, bet jis ne visiems suprantamas. Šiam žmogui dar trūksta ir gebėjimo apibūdinti savo jausmus, jis apie save pasakoja tik faktais ir aplinkybėmis.</p> Daiva Žukauskienė Autorių teisių (c) 2020-12-23 2020-12-23 1 12 (288) 26 27 Medicinos personalo psichikos sveikata pandemijos metu https://www.zurnalai.vu.lt/slauga/article/view/21927 <p>Medicinos personalo psichologinę sveikatą pandemijos metu veikia ne tik darbe patiriamas stresas, bet ir didėjantis visuomenės nerimas, nepasitikėjimas sveikatos apsauga bei nepasitenkinimas pasikeitusiomis sveikatos priežiūros paslaugomis.</p> <p>COVID-19 pandemijos metu sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojai savo profesinėje aplinkoje susiduria su beprecedente situacija. Vis didėjantys reikalavimai sveikatos priežiūros įstaigoms, griežtinamos ir nuolat kintančios, dažnai neįprastos darbo sąlygos bei personalo trūkumas didina medicinos personalo perdegimo sin-dromo riziką ir patiriamą depresiškumą bei nerimą. Pandemijos metu darbe patiriamas stresas veikia ir paties medicinos personalo, ir personalo artimųjų sveikatą (1, 2).</p> Ieva Norkienė Monika Kvedaraitė Odeta Geležėlytė Austėja Dumarkaitė Inga Trusauskaitė-Kunevičienė Ieva Daniūnaitė Evaldas Kazlauskas Autorių teisių (c) 2020-12-23 2020-12-23 1 12 (288) 28–32 28–32 Psichikos sveikata pandemijos metu https://www.zurnalai.vu.lt/slauga/article/view/21929 <p>Tyrimais grįstos rekomendacijos visuomenei, kaip pagerinti savo psichologinę savijautą pandemijos metu.&nbsp;</p> Odeta Geležėlytė Monika Kvedaraitė Ieva Daniūnaitė Ieva Norkienė Evaldas Kazlauskas Autorių teisių (c) 2020-12-23 2020-12-23 1 12 (288) 33 33 5-asis Šiaurės šalių forumas slaugytojų rengėjams. Šiuolaikinės slaugytojų rengimo tendencijos ir inovacijos https://www.zurnalai.vu.lt/slauga/article/view/21931 <p>Klaipėdos valstybinės kolegijos Sveikatos mokslų fakultetas, bendradarbiaudamas su MEDICO (Nordic Collaboration Network for Nursing Medication Educators, a Nordplus Higher Education Network) 2020 m. lapkričio 10 d. organizavo 5-ąjį Šiaurės šalių forumą slaugos edukatoriams: dėstytojams, slaugytojams prakti-kams, slaugą studijuojantiems ir kitų sričių sveikatos priežiūros specialistams Šiaurės šalyse (Suomija, Švedija, Norvegija, Estija, Latvija, Lietuva). 5-ojo tarptautinio forumo tikslas – pasidalyti mokslo įrodymais grįsta slau-gos patirtimi ir pristatyti aktualius mokslinius bei edukacinius projektus. Pirmasis tarptautinis slaugos forumas organizuotas 2011 m. Rovaniemi mieste Suomijoje, antrasis – 2013 m. Gävle (Švedijoje), trečiasis – 2015 m. Rom I Rama mieste Norvegijoje, ketvirtasis – 2017 m. Tartu, Estijoje, o šį kartą – 5-asis Tarptautinis forumas surengtas Lietuvoje, pagrindinis organizatorius – Klaipėdos valstybinė kolegija. Forumas apėmė 4 aktualias te-mas: tarpprofesinis bendradarbiavimas rengiant slaugytojus, mokymo(si) technologijos slaugytojų rengime, kli-nikinės praktikos reikšmė ir slaugos studijų programų turinio tobulinimo kryptys.</p> Asta Mažionienė Jurgita Andruškienė Autorių teisių (c) 2020-12-23 2020-12-23 1 12 (288) 34 39 Humanitarinės misijos Armėnijoje patirtis https://www.zurnalai.vu.lt/slauga/article/view/21922 <p>Birželio 19 d. iš Karinių oro pajėgų bazės Zokniuose į dviejų savaičių pirmąją Lietuvos humanitarinę misiją Armėnijoje išvyko 11 Lietuvos ekspertų ir medikų komanda. Misijos tikslas – padėti Armėnijos specialistams kovoti su COVID-19 iššūkiais. Operacijų štabą sudarė Ekstremalių situacijų operacijų valdymo centre dirbantys kariškiai, keli gydytojai ir slaugytojai. Jam vadovavo Sveikatos apsaugos ministerijos (SAM) patarėjas Marius Čiurlionis. Kartu su Santaros, Kauno klinikų medikais į tolimąją Armėniją išvyko ir dvi Respublikinės Panevėžio ligoninės Reanimacijos ir intensyviosios pagalbos skyriuje dirbančios bendrosios praktikos slaugytojos Laura Gurskienė ir Jolita Škudaitė.</p> Vytautas Riaubiškis Autorių teisių (c) 2020 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2020-12-23 2020-12-23 1 12 (288) 40–43 40–43 Skiepijimo pagrindų (20 val.) ir Imunoprofilaktikos aktualijų (8 val.) nuotoliniai mokymai ir tiesioginės paskaitos slaugytojams ir akušeriams 2021 m. https://www.zurnalai.vu.lt/slauga/article/view/21928 <p>Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijų centro (toliau – Kompetencijų centras) priori-tetas – teikti kokybiškas sveikatos priežiūros specialisto darbo vietoje ar prie gyvenamosios vietos priartintas mo-kymosi paslaugas.</p> <p>Mokymasis virtualioje aplinkoje suteikia mokymo dalyviams galimybę ne tik pagilinti turimas žinias ar įgyti naujų, bet ir pasirinkti kiekvienam patogų mokymosi laiką, mokymosi tempą, neatsitraukti ilgesniam laikui nuo tiesioginio darbo, šeimos ir taip taupyti laiką ir kaštus. Pastarosiomis dienomis didėjantis nustatytų naujų COVID-19 ligos atvejų skaičius pareikalavo iš Kompetencijų centro darbuotojų susitelkimo ir prisitaikymo prie naujų mokymo sąlygų.</p> <p>Siekdamas prisidėti prie COVID-19 ligos pandemijos suvaldymo ir atsižvelgdamas į tai, kad šiuo metu vyksta pasiruošimas COVID-19 vakcinacijai, Kompetencijų centras atsakingai organizuoja nuotolinius mokymus ir tiesiogines paskaitas slaugytojams ir akušeriams aktualiomis imunoprofilaktikos temomis – Skiepijimo pagrindai (20 val.) ir Imunoprofilaktikos aktualijos (8 val.).</p> Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijų centro informacija Autorių teisių (c) 2020 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2020-12-23 2020-12-23 1 12 (288) 44–45 44–45