Slauga. Mokslas ir praktika https://www.zurnalai.vu.lt/slauga <p>Įkurtas 1997. Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijų centro mokslo žurnalas skirtas slaugos, akušerinės priežiūros, burnos priežiūros, reabilitacijos ir visuomenės sveikatos priežiūros specialistams.</p> Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijų centras / Center of Excellence of Healthcare and Pharmacy Specialists lt-LT Slauga. Mokslas ir praktika 1648-0570 Slaugos studentų žinių apie periferinės venos kateterių priežiūrą vertinimas https://www.zurnalai.vu.lt/slauga/article/view/20624 <p><strong>Tyrimo tikslas</strong> – įvertinti slaugos studentų žinias apie periferinės venos kateterių priežiūrą.</p> <p><strong>Metodai. </strong>Kiekybinis tyrimas buvo vykdytas LSMU Slaugos fakultete 2020 m. sausį–vasarį. Tyrime dalyvavo 106 Slaugos fakulteto pirmosios studijų pakopos II ir IV kursų studentai. Naudota tyrimo autorių sudaryta anketa. Gautas LSMU Bioetikos pritarimas vykdyti tyrimą Nr. BEC-1L(B)-50.</p> <p><strong>Rezultatai. </strong>Dauguma slaugos II ir IV kursų studentų (atitinkamai 72,4 ir 81,3 proc.) nurodė teisingai, kad ilgiausiai įkištą periferinės venos kateterį galima laikyti 72 val. Geriausiai II ir IV kurso studentai žinojo (atitinkamai 94,8 ir 97,9 proc.), kad įkišant periferinės venos kateterį reikia dėvėti medicinines diagnostines pirštines, tačiau II kurso 3,4 proc. studentų atsakė, jog pirštinių dėvėti nereikia. Dauguma slaugos II ir IV kurso studentų (atitinkamai 63,8 ir 72,9 proc.) teisingai atsakė, kad periferinės venos kateterio fiksacijai geriausiai tinka skaidrus poliuretano tvarstis. Slaugos studentai žinojo, kad prižiūrint kateterį reikia dokumentuoti kateterio įkišimo datą (98,1 proc.) ir laiką (90,6 proc.), išplauti kateterį (92,5 proc.). Mažiausiai slaugos studentai žinojo apie įkišimo vietos dokumentavimą (71,7 proc.), retelasto ar kitos medžiagos uždėjimą (73,6 proc.), tačiau apie retelasto ar kitos medžiagos uždėjimą geriau žinojo II kurso slaugos studentai nei IV kurso (atitinkamai 81,0 ir 73,6 proc.). Visi slaugos studentai teisingai atsakė, kad periferinės venos kateterio įkišimo vietą reikia apžiūrėti ir vertinti, kai pacientas skundžiasi skausmu periferinio kateterio vietoje. Slaugos IV kurso studentai (93,8 proc.) dažniau nei II kurso studentai (75,9 proc.) žinojo, kad periferinės venos kateterio fiksacijai naudojamą tvarstį reikia keisti, kai pacientas išsimaudė su tvarsčiu.</p> <p><strong>Išvados. </strong>Slaugos II ir IV kurso studentai turėjo pakankamai žinių apie periferinės venos kateterių priežiūrą. Slaugos IV kurso studentai geriau žinojo apie įkišto periferinės venos kateterio laikymo trukmę, kateterio fiksaciją, medicininių diagnostinių pirštinių naudojimą, kada reikia keisti periferinės venos kateterio fiksacijai naudojamą tvarstį, o slaugos II kurso studentai geriau žinojo, kada apžiūrimas periferinės venos kateteris, kada gali atsirasti pirmųjų infekcijos požymių, įkišus periferinės venos kateterį.</p> Diana Janiušina Lina Spirgienė Autorių teisių (c) 2020-10-16 2020-10-16 1 10 (286) 1 9 Onkoginekologinėmis ligomis sergančių moterų dvasinės priežiūros organizavimo aspektai https://www.zurnalai.vu.lt/slauga/article/view/20625 <p>Kalbant apie onkologinių ligų gydymo efekty-vumą, vis dažniau akcentuojama dvasinė ramybė ir jos teigiamas poveikis siekiant optimalių gydymo rezultatų (1). Kiekvieno žmogaus dvasiniai poreikiai turėtų būti traktuojami kaip vienas iš sveikatos komponentų, kuris padeda stiprinti sveikatą ir siekti geresnių ligos valdymo rezultatų (2). Todėl teikiant pagalbą onkologiniams ligo-niams vis dažniau kreipiamas dėmesys į tikėjimą ir dvasingumą, akcentuojama psichologinė ir dvasinė gerovė (3).</p> Ingrida Albrechtienė Autorių teisių (c) 2020-10-16 2020-10-16 1 10 (286) 10 11 Slaugos suvokimas COVID-19 pandemijos sąlygomis https://www.zurnalai.vu.lt/slauga/article/view/20626 <p>Publikacija parengta pagal Shu-Ching Chen, Yeur-Hur Lai, Shiow-Luan Tsay. Nursing Perspectives on the impacts of COVID-19. JNR Nursing Research, 2020 (<a href="https://jo-urnals.lww.com/jnr-twna/fulltext/2020/06000/nursing_perspectives_on_the_impacts_of_covid_19.2.aspx)" target="_blank" rel="noopener">https://jo-urnals.lww.com/jnr-twna/fulltext/2020/06000/nursing_perspectives_on_the_impacts_of_covid_19.2.aspx</a>).</p> Michailas Aizenas Autorių teisių (c) 2020-10-16 2020-10-16 1 10 (286) 12 14 TARPTAUTINIAI SLAUGYTOJŲ IR AKUŠERIŲ METAI. VšĮ Vilkpėdės ligoninės slaugytojų kasdienybės pokyčiai dėl COVID-19 https://www.zurnalai.vu.lt/slauga/article/view/20627 <p>Savo patirtimi su žurnalo skaitytojais dalijasi VšĮ Vilkpėdės slaugos ligoninės vyriausioji slaugos administratorė <strong>Larisa Muzyka</strong>. Ją <strong>kalbina Svetlana Greičienė</strong>, Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijų centras.</p> Svetlana Greičienė Autorių teisių (c) 2020-10-16 2020-10-16 1 10 (286) 15 16 Nauji nuotoliniai mokymai perfuzininkams, slaugytojams ir akušeriams https://www.zurnalai.vu.lt/slauga/article/view/20628 <p>Kviečiame bendrosios praktikos slaugytojus, akušerius ir perfuzininkus į naujus nuotolinius mokymus <strong>„Kraujo, jo komponentų ir preparatų transfuzijos aktualijos“</strong> (16 val.).</p> Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijų centro informacija Autorių teisių (c) 2020-10-16 2020-10-16 1 10 (286) 17 17 Dailės terapeučių darbų paroda EGO TU SUM https://www.zurnalai.vu.lt/slauga/article/view/20629 <p>Spalio 18 dieną minima medikų ir menininkų globėjo šv. Luko diena. Šiai progai Lietuvos medicinos bib-liotekoje surengta paroda, kurioje dalyvauja Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ir Vilniaus dailės akademijos Kauno fakulteto jungtinės magistro studijų Dailės terapijos programos studentai ir absolventai.</p> Janina Valančiūtė Autorių teisių (c) 2020-10-16 2020-10-16 1 10 (286) 18 18 Lietuvos medicinos bibliotekos naujienos https://www.zurnalai.vu.lt/slauga/article/view/20631 <p>Naujausius leidinius pristato Lietuvos medicinos biblioteka.</p> Janina Valančiūtė Autorių teisių (c) 2020-10-16 2020-10-16 1 10 (286) 19 21