Slauga. Mokslas ir praktika https://www.zurnalai.vu.lt/slauga <p>Įkurtas 1997. Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijų centro mokslo žurnalas skirtas slaugos, akušerinės priežiūros, burnos priežiūros, reabilitacijos ir visuomenės sveikatos priežiūros specialistams.</p> lt-LT redakcija@sskc.lt (Loreta Gudelienė–Gudelevičienė) vigintas.stancelis@kf.vu.lt (Vigintas Stancelis) Wed, 20 Apr 2022 05:30:38 +0000 OJS 3.1.2.1 http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss 60 Fizinio suvaržymo priemonių taikymas psichiatrinėje slaugoje: subjektyvios psichikos sveikatos slaugytojų patirtys https://www.zurnalai.vu.lt/slauga/article/view/26748 <p>Fizinio suvaržymo taikymas psichiatrijos profilio pacientų slaugoje yra itin aktuali ir kompleksinė problema, kelianti etinių, teisinių, moralinių, psichologinių ir klinikinių iššūkių psichikos sveikatos slaugytojams. Šie iššūkiai yra tiesiogiai susiję su medicinos darbuotojų emocine sveikata, būtinųjų slaugos priemonių užtikrinimu ir terapine komunikacija su pacientais. Moksliniu požiūriu fizinio suvaržymo priemonių taikymas psichiatrinėje slaugoje aprašytas plačiai, tačiau subjektyvios slaugytojų patirtys taikant fizinės intervencijos procedūrą Lietuvoje tyrinėtos mažai. 2013 metais Petrini išsiaiškino, kad tiek psichologinė, tiek fizinė agresija ligoninėje kyla iš įvairių šaltinių, kuriai suvaldyti naudojamos ir fizinio suvaržymo priemonės, tačiau pabrėžiama, kad šios priemonės neturi jokios terapinės reikšmės ir yra nesuderinamos su žmogaus teisėmis. Straipsnyje analizuojami kokybiniai duomenys atskleidžia, kad nors fizinio suvaržymo priemonės taikomos tik kraštutiniais atvejais, tai visada yra susiję su psichikos sveikatos slaugytojų patiriama psichologine įtampa bei turi neigiamos įtakos sėkmingai slaugytojo ir paciento komunikacijai ateityje. Atliktas kokybinis tyrimas, kuriame dalyvavo 14 psichikos sveikatos slaugytojų, atskleidė, kad jų patiriamą stresą lemia informacijos ir žinių stoka apie fizinio suvaržymo priemonių taikymo indikacijas. Straipsnyje taip pat aptariama, kokias įveikos strategijas naudoja slaugytojai, siekdami sumažinti psichologinę įtampą klinikinėje praktikoje.</p> Daiva Bartušienė | Ineta Žalkauskaitė Autorių teisių (c) https://www.zurnalai.vu.lt/slauga/article/view/26748 Wed, 20 Apr 2022 00:00:00 +0000 Vidutinio ir pagyvenusio amžiaus žmonių gyvenimo kokybė ir jos ryšys su emocine sveikata https://www.zurnalai.vu.lt/slauga/article/view/26749 <p>Gyvenimo kokybės tyrimai pasaulyje pradėti apie 60-uosius praeito amžiaus metus. Buvo vertinami įvairūs veiksniai, turintys įtaką žmonių gyvenimo kokybei: socialiniai, psichologiniai, susiję su žmogaus gyvenimo trukme ir sveikata ir t. t. Iki šiol yra atliekami tyrimai įvairių lėtinių ligų poveikiui žmonių gyvenimo kokybei nustatyti. Psichinė sveikata yra viena iš PSO apibrėžtos sveikatos dimensijų, turinti ryšį su fizine sveikata bei socialine gerove. Tiek fizinė, tiek socialinė, tiek ir psichinė sveikata turi įtakos gyvenimo kokybei. Emocinių sutrikimų turinčių asmenų gyvenimo kokybę svarbu tirti norint sužinoti, kaip emocinės sveikatos pasikeitimai pažeidžia sveikatą, paveikia paciento funkcionavimą visose gyvenimo srityse ir jo paties subjektyvų gyvenimo kokybės vertinimą.</p> <p><strong>Straipsnio tikslas</strong> – apžvelgti ir pateikti naujausios literatūros duomenis apie vidutinio ir pagyvenusio amžiaus žmonių gyvenimo kokybę bei jos ryšį su emocine sveikata.</p> <p><strong>Tyrimo metodai</strong> ­– sisteminga straipsnių paieška ScienceDirect, PubMed ir Google Scholar duomenų bazėse. Gauti rezultatai parodė, kad emociniai sutrikimai apsunkina socialinį funkcionavimą ir prisitaikymą, gebėjimą dirbti, rūpintis namais ir poilsio galimybes, taip pat pablogina gyvenimo kokybę. Šie sutrikimai tiesiogiai susiję su pasitenkinimo gyvenimu, gebėjimo patirti pozityvius gyvenimo kokybės aspektus sumažėjimu. Sergant lėtinėmis ligomis, dažniau pasitaiko depresijos, nerimo būsenų, kitų emocinės sveikatos sutrikimų, blog<em>ėja gyvenimo kokybė. </em></p> Ana Bieliauskienė | Aldona Mikaliūkštienė Autorių teisių (c) https://www.zurnalai.vu.lt/slauga/article/view/26749 Wed, 20 Apr 2022 00:00:00 +0000 Atmintinės tėvams – kaip geriau suprasti savo vaikus https://www.zurnalai.vu.lt/slauga/article/view/26750 <p>Vykdydama ilgalaikių COVID-19 pandemijos neigiamų pasekmių žmogaus ir visuomenės psichikos sveikatai mažinimo veiksmų planą bei siekdama padėti tėvams geriau suprasti savo vaikus, Sveikatos apsaugos ministerija (SAM) inicijavo trumpų atmintinių tėvams parengimą. Jose – svarbiausia informacija apie vaikų psichikos sveikatos stiprinimo galimybes, tinkamo ekranų naudojimo taisykles, ankstyvuosius emocinių ir elgesio sunkumų požymius bei psichologinės pagalbos galimybes.</p> SAM Spaudos tarnyba Autorių teisių (c) https://www.zurnalai.vu.lt/slauga/article/view/26750 Wed, 20 Apr 2022 00:00:00 +0000 Kaip palaikyti emocinę sveikatą, vykstant karui Ukrainoje https://www.zurnalai.vu.lt/slauga/article/view/26751 <p><a href="https://www.fsf.vu.lt/psichologijos-institutas/psichologijos-instituto-struktura/centrai/vu-traumu-psichologijos-grupe#pagalba-sau-kaip-palaikyti-emocine-sveikata-vykstant-karui-ukrainoje">Psichotraumatologijos centro mokslininkai</a> kartu su Lietuvos traumų psichologijos asociacija, reaguodami į pagalbos ir paramos karo paveiktiems Ukrainos žmonėms teikimą Lietuvoje, parengė rekomendacijas, kaip kalbėtis bei palaikyti ką tik katastrofinius įvykius išgyvenusius žmones.</p> Vilniaus universiteto Psichotraumatologijos centras Autorių teisių (c) https://www.zurnalai.vu.lt/slauga/article/view/26751 Wed, 20 Apr 2022 00:00:00 +0000 Insulino pompos galimybės, privalumai ir trūkumai https://www.zurnalai.vu.lt/slauga/article/view/26755 <p>Fiziologinėmis sąlygomis sveikų žmonių kasa hormoną insuliną išskiria nuolat – pulsiniu režimu, nedideliais kiekiais tarp valgių ir didesnį kiekį valgio metu. Sergančiųjų 1 tipo cukriniu diabetu&nbsp; (toliau – 1 tipo CD) kasa insulino nebegamina arba gamina per mažai, o sergančiųjų 2 tipo cukriniu diabetu (toliau – 2 tipo CD) organizme insulino veikimas nepakankamas dėl audinių rezistentiškumo insulinui. Skiriant gydymą insulinu, siekiama maksimaliai atkartoti sveiko žmogaus organizmui būdingą insulino sekreciją. Naudojant insulino pompą galima pasiekti panašų efektą. Gydymas insulino pompa – tai gydymas nuolatine insulino poodine injekcija, kuri visą parą užtikrina reikiamą insulino kiekį organizme [1]. Insulino pompa skiriama tretinio lygio asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančios įstaigos gydytojų konsiliumo sprendimu, tvirtinamu ne mažiau kaip trijų gydytojų parašais (vienas turėtų būti gydytojo endokrinologo arba gydytojo vaikų endokrinologo) [2]. Pacientas, pasirinkęs gydymą insulino pompa, dalyvauja mokymuose ir išmoksta ja naudotis. Nors šiuolaikiniai insulino pompų modeliai skiriasi nuo pirmųjų ir dydžiu, ir techninėmis galimybėmis, tačiau net naujausios technologijos nepadeda, jeigu pacientas nepaiso esminių naudojimosi taisyklių ir nesilaiko tam tikrų sveikatos priežiūros specialistų reikalavimų&nbsp;[3].</p> Virginija Bulikaitė Autorių teisių (c) https://www.zurnalai.vu.lt/slauga/article/view/26755 Wed, 20 Apr 2022 00:00:00 +0000 Operacinės slaugytojo padėjėja: „Dažnai būnu instrumentatorės rankos ir kojos.“ https://www.zurnalai.vu.lt/slauga/article/view/26756 <p>Operacinė – ypatinga vieta, kurioje kiekvieno operacinės komandos nario indėlis ir funkcijos yra svarbūs, o vieno iš narių trūkstant, operacija vykti negali. Respublikinėje Vilniaus universitetinėje ligoninėje operacinės slaugytojo padėjėja dirbanti <strong>Gražina Kurec</strong> sako, kad jai, kaip ir bet kuriam kitam operacinės komandos nariui, svarbiausia yra pacientų saugumas ir sveikata.</p> Dalia Smagurauskaitė Autorių teisių (c) https://www.zurnalai.vu.lt/slauga/article/view/26756 Wed, 20 Apr 2022 00:00:00 +0000 Slaugytojo padėjėjo modulinė profesinio mokymo programa https://www.zurnalai.vu.lt/slauga/article/view/26762 <p>Senėjant visuomenei, siaučiant pandemijoms, Europa susiduria su didėjančiu slaugytojų poreikiu. Daugelyje Europos šalių (Švedija, Norvegija) kai kurias slaugytojų funkcijas galima pavesti slaugytojų padėjėjams. Iki 2019 metų, norint įgyti slaugytojo padėjėjo specialybę, pakakdavo baigti trijų mėnesių kursus.</p> <p>2000 m. patvirtinta medicinos norma <a href="https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.DDD847951AD9/asr">„MN: 21:2000 „Slaugytojo padėjėjas. Funkcijos, pareigos, teisės, kompetencija ir atsakomybė“</a>. Slaugytojo padėjėjas&nbsp;– sveikatos priežiūros sistemos darbuotojas, padedantis slaugos specialistui suteikti kvalifikuotas slaugos paslaugas. Slaugytojo padėjėjas, baigęs studijas, įgyja daug funkcijų, kurios yra suskirstytos į „savarankiškai atliekamas“ ir į „darbą slaugos specialisto priežiūroje“. Dirbant komandoje turėtų gerėti slaugos kokybė, pacientų pasitenkinimas slauga.</p> Danguolė Kiselienė | Egita Dadašova | Lina Giedrimė Autorių teisių (c) https://www.zurnalai.vu.lt/slauga/article/view/26762 Wed, 20 Apr 2022 00:00:00 +0000 Nauji leidiniai diabeto klausimais https://www.zurnalai.vu.lt/slauga/article/view/26763 <p>Naujų knygų diabeto tema pristatymas.</p> Janina Valančiūtė Autorių teisių (c) https://www.zurnalai.vu.lt/slauga/article/view/26763 Wed, 20 Apr 2022 00:00:00 +0000