Slauga. Mokslas ir praktika https://www.zurnalai.vu.lt/slauga <p>Įkurtas 1997. Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijų centro mokslo žurnalas skirtas slaugos, akušerinės priežiūros, burnos priežiūros, reabilitacijos ir visuomenės sveikatos priežiūros specialistams.</p> lt-LT redakcija@sskc.lt (Loreta Gudelienė–Gudelevičienė) vigintas.stancelis@kf.vu.lt (Vigintas Stancelis) Tue, 23 Feb 2021 07:42:46 +0000 OJS 3.1.2.1 http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss 60 Operacinės komandos narių požiūris į muzikos įtaką darbo našumui atliekant sąnarių endoprotezavimo operaciją https://www.zurnalai.vu.lt/slauga/article/view/22634 <p>Pažanga nuolat vyksta beveik visose gyvenimo srityse, taip pat ir medicinoje. Dėl šios priežasties medicinoje pradedama taikyti įvairias priemones, kad bet koks atliekamas darbas būtų efektyvesnis, lengvesnis, našesnis. Medicinoje, ypač operacinėje, gali būti pasitelkiama muzika, kurios poveikis operacinės komandos nariams itin teigiamas. Nors muzika operacinės komandos narių profesinę veiklą veikia palankiai, tačiau mokslinių tyrimų, susijusių su muzikos įtaka operacinės komandos nariams, beveik nėra atlikta.</p> <p><strong>Tyrimo objektas</strong> – muzikos įtaka darbo našumui sąnarių endoprotezavimo metu operacinės komandos narių požiūriu.</p> <p><strong>Tyrimo problema</strong> – ar muzika endoprotezavimo operacijos metu gali padidinti operacinės komandos narių darbo našumą.</p> <p><strong>Tyrimo tikslas</strong> – išanalizuoti, kokią įtaką darbo našumui endoprotezavimo operacijų metu daro muzika operacinės komandos narių požiūriu. Tikslui pasiekti buvo taikomi <strong>tyrimo uždaviniai:</strong><br>1) apžvelgti sąnarių endoprotezavimo operacijų ypatumus;<br>2) atskleisti muzikos įtaką darbui operacinėje komandos narių požiūriu;<br>3) ištirti muzikos įtaką darbo kokybei sąnarių endoprotezavimo operacijos metu.</p> <p><strong>Tyrimo metodai.</strong> Tiriant operacinės komandos narių požiūrį į muzikos įtaką darbo našumui operacinėje, buvo pasirinktas anketinės apklausos metodas. Anketinė apklausa laikoma tinkamiausiu metodu, aiškinantis žmonių nuomones ir elgseną, be to, šis metodas grįstas patikimumu. Tai siejosi su šio tyrimo tikslu. Tyrimas buvo atliekamas pateikiant anketas 104 operacinės komandos nariams (chirurgui operatoriui, gydytojui anesteziologui-reanimatologui, gydytojui anesteziologui, rezidentui, anestezijos ir intensyviosios terapijos slaugytojui, operacinės slaugytojui ir operacinės pagalbiniam nariui), dirbantiems sveikatos priežiūros įstaigose. Atkreiptinas dėmesys, kad, renkant duomenis, operacinės komandos nariai pildė anketas nuotoliniu būdu – kiekvienam respondentui individualiai buvo nusiųstos nuorodos į internete įkeltą anketą. Toks tyrimo atlikimo būdas pasirinktas dėl šiuo metu Lietuvoje esančios COVID-19 pandemijos.</p> <p><strong>Tyrimo rezultatai.</strong> Atliktas tyrimas atskleidė, jog sąnarių endoprotezavimo operacija vertinama kaip sudėtinga procedūra, kurią apsunkina ir komandos pasikeitimai, nes tuomet dažnai padidėja įtampa, nukenčia bendras komandos narių darbas, jaučiamas bendras diskomfortas, tampa sunkiau susikaupti, padidėja klaidų tikimybė. Kad komandinis darbas vyktų sklandžiau, reikėtų skirti dėmesį darbo organizuotumui, tarpusavio santykių puoselėjimui, savo charakterio ir bendravimo ypatumų vertinimui bei darbinės aplinkos stipresniam puoselėjimui. Muzika gali būti efektyvi ir vertinga priemonė, daranti teigiamą įtaką operacinės komandos nariams. Muzika gali padėti sumažinti nerimą, paskatinti atsipalaidavimą, slopinti reakciją į stresines situacijas, padidinti atliekamų veiksmų efektyvumą. Labai svarbu parinkti tinkamo žanro muziką, kad ji tiktų operacinės komandos nariams.</p> Aurelija Zybartaitė | Lina Gedrimė Autorių teisių (c) https://www.zurnalai.vu.lt/slauga/article/view/22634 Tue, 23 Feb 2021 00:00:00 +0000 Lietuvos slaugos specialistų organizacija – slaugytojų patiriami iššūkiai ir galimybės https://www.zurnalai.vu.lt/slauga/article/view/22635 <p>Lietuvos slaugos specialistų organizacija (toliau – LSSO) įkurta 1992 metų gruodžio 19 dieną Vilniuje įvykusiame I Lietuvos slaugos specialistų kongrese. LSSO subūrė ir suvienijo tuo metu Lietuvoje dirbančius slaugytojus – medicinos seseris, medicinos felčerius, akušerius ir kitus, su slaugos praktika ir slaugos mokslu susijusius specialistus.</p> Aušra Volodkaitė Autorių teisių (c) https://www.zurnalai.vu.lt/slauga/article/view/22635 Tue, 23 Feb 2021 00:00:00 +0000 Įrodymais grįsta medicina ir įrodymais grįsta vadyba sveikatos priežiūros institucijose https://www.zurnalai.vu.lt/slauga/article/view/22636 <p>Įrodymais grįsta medicina (angl. <em>Evidence Based Medicine</em>) ir įrodymais grįsta vadyba sveikatos priežiūros institucijose (angl. <em>Evidence Based Management in Healthcare</em>) – tai du procesai, taikomi, teikiant gydymo paslaugas pacientams, kurių svarba, siekiant kokybiškai, efektyviai ir teisingai panaudoti sveikatos sistemos resursus, kasmet auga.</p> <p>Įrodymais grįsta medicina ir įrodymais grįsta vadyba sveikatos priežiūros institucijose yra laikomos vienomis svarbiausių visame pasaulyje taikomų šių laikų sveikatos priežiūros organizavimo sričių. Prieš daugelį metų mokslininkai pastebėjo, jog sisteminis mokslo įrodymų naudojimas sveikatos priežiūros institucijose gerina sveikatos priežiūros paslaugų kokybę, užtikrina pacientų saugumą ir autonomiškumą, gydymo efektyvumą bei kokybišką sveikimą po ligos [1]. Sveikatos priežiūros sistema yra orientuota į pacientą ir jos pagrindinis tikslas – suteikti pacientams geriausią įmanomą priežiūrą, atsižvelgiant į jų poreikius. Norint užtikrinti aukštos kokybės sveikatos priežiūros paslaugas, reikia ne tik mokslo įrodymais grįstų žinių, bet ir vadybinių sprendimų, padedančių įvertinti esamą situaciją sveikatos priežiūros institucijose ir įgalinančių geriausių prieinamų paslaugų teikimą.</p> <p><strong>Darbo tikslas</strong> – išanalizuoti įrodymais grįstos medicinos ir įrodymais grįstos vadybos sveikatos priežiūros institucijose procesus, teikiant sveikatos priežiūros paslaugas.</p> <p><strong>Metodai:</strong> mokslinės literatūros analizė.</p> Daiva Darginavičienė Autorių teisių (c) https://www.zurnalai.vu.lt/slauga/article/view/22636 Tue, 23 Feb 2021 00:00:00 +0000 Emocinis palaikymas https://www.zurnalai.vu.lt/slauga/article/view/22637 <p>Dažnai vienas kitam pasakome: „Tu manęs nepalaikai“. Šioje frazėje nuskamba priekaištas, o ji ištariama su nusivylimu. Vienas jaučiasi kaltas, o kitas apleistas, nesuprastas ir atstumtas. Dar keisčiau ir painiau, kai bandoma aiškintis, kokios paramos ar palaikymo žmogui reikia, o šis gūžčioja pečiais ir dar garsiau pakartoja: „Tu manęs visai nesupranti ir nepalaikai.“ Emocinis palaikymas – ryškiai juntamas kiekvieno poreikis, bet jį detalizuoti, jam parašyti instrukciją kartais sunku.</p> Daiva Žukauskienė Autorių teisių (c) https://www.zurnalai.vu.lt/slauga/article/view/22637 Tue, 23 Feb 2021 00:00:00 +0000 Publikuotis žurnale „Slauga. Mokslas ir praktika“ – galimybė būti matomam pasaulyje https://www.zurnalai.vu.lt/slauga/article/view/22638 <p>2021 metais periodinis recenzuojamas mokslo žurnalas <a href="https://www.zurnalai.vu.lt/slauga/issue/view/1775" target="_blank" rel="noopener">„Slauga. Mokslas ir praktika“ T. 2. Nr. 1 (289)</a> pirmą kartą žurnalo istorijoje moksliniam recenzuotam straipsniui suteikė DOI. Nuo šio žurnalo numerio visiems recenzuotiems moksliniams straipsniams, autoriams pageidaujant, suteikiamas DOI.</p> Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijų centro informacija Autorių teisių (c) https://www.zurnalai.vu.lt/slauga/article/view/22638 Tue, 23 Feb 2021 00:00:00 +0000 Artėja iki šiol nelicencijuotų specialistų licencijavimas https://www.zurnalai.vu.lt/slauga/article/view/22639 <p>Nuo 2021 m. kovo 1 d. pradedamas išplėstinės praktikos vaistininko, o nuo 2021 m. gegužės 1 d. – ir visų kitų iki šiol dar nelicencijuotų asmens sveikatos priežiūros specialistų – ergoterapeuto, kineziterapeuto, masažuotojo, medicinos psichologo, radiologijos technologo, dietisto, optometrininko, paramediko, skubiosios medicinos pagalbos paramediko, medicinos genetiko, medicinos biologo ir biomedicinos technologo – licencijavimas.</p> Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos informacija Autorių teisių (c) https://www.zurnalai.vu.lt/slauga/article/view/22639 Tue, 23 Feb 2021 00:00:00 +0000 Pagalba autistišką vaiką auginantiems tėvams https://www.zurnalai.vu.lt/slauga/article/view/22644 <p>Naujausi didelės apimties apklausų rezultatai rodo, kad autizmo spektro sutrikimas būdingas 1–2 proc. gyventojų. Lietuvoje, kaip ir visame pasaulyje, autizmo atvejų daugėja. Autizmo spektras labai platus, vis dėlto dažniausios probleminės sritys yra socialinė sąveika, kalbinis ir nekalbinis bendravimas, pasikartojantis elgesys ir riboti pomėgiai. Visgi, kaip rodo tyrimai, asmenys, turintys autizmo spektro sutrikimų, biblioteką įvardija kaip puikią relaksacijos, edukacijos ir bendraminčių susibūrimo vietą. Apie 90 proc. apklaustųjų teigia, kad bibliotekose lankytųsi dažniau, jeigu šios pritaikytų savo fizinę aplinką. Tai, kad Lietuvos bibliotekos tampa dar labiau draugiškos žmonėms, turintiems autizmo spektro sutrikimų, – didelis žingsnis pirmyn, teikiantis vilties, kad gražiu pavyzdžiu paseks ir kitos viešosios įstaigos.</p> Justina Grigienė Autorių teisių (c) https://www.zurnalai.vu.lt/slauga/article/view/22644 Tue, 23 Feb 2021 00:00:00 +0000 Kasdienių reikalų vadovas autistiškų vaikų tėvams https://www.zurnalai.vu.lt/slauga/article/view/22645 <p>Didžiulę darbo su autistiškais vaikais patirtį turinti knygos autorė siūlo tėvams praktiškų patarimų, palengvinsiančių šeimos gyvenimą. Kate Wilde knygos pradžioje papasakoja savo gyvenimo istoriją.</p> Janina Valančiūtė Autorių teisių (c) https://www.zurnalai.vu.lt/slauga/article/view/22645 Tue, 23 Feb 2021 00:00:00 +0000