Slauga. Mokslas ir praktika https://www.zurnalai.vu.lt/slauga <p>Įkurtas 1997. Higienos instituto mokslo žurnalas skirtas slaugos, akušerinės priežiūros, burnos priežiūros, reabilitacijos ir visuomenės sveikatos priežiūros specialistams.</p> lt-LT redakcija@sskc.lt (Loreta Gudelienė–Gudelevičienė) vigintas.stancelis@kf.vu.lt (Vigintas Stancelis) Tue, 29 Nov 2022 17:25:05 +0000 OJS 3.1.2.1 http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss 60 Slaugytojo ir paciento bendravimas: slaugytojų patirties tyrinėjimas https://www.zurnalai.vu.lt/slauga/article/view/29872 <p>Geri slaugytojo ir paciento santykiai laikomi ypač svarbiais slaugytojo profesiniame kelyje ir viena pagrindinių tinkamos slaugos sude-damųjų dalių. Veiksmingi ir abipusiu supratimu grįsti santykiai lemia pacientų pasitenkinimą paslaugomis, tinkamą individualios slaugos priemonių nustatymą. Pacientas linkęs labiau įsitraukti į savo gydymo procesą ir pasitikėti sveikatos priežiūros specialistu.</p> <p><strong>Tyrimo tikslas</strong> – įvertinti slaugytojų ir pacientų bendravimo kokybę iš slaugytojų perspektyvos.</p> <p><strong>Tyrimo metodika.</strong> Atliktas kiekybinis tyrimas, taikant anoniminę anketinę apklausą internetu. Tyrimo dalyviai – bendrosios praktikos slaugytojai, dirbantys Lietuvos sveikatos priežiūros įstaigose (n – 231). Tyrimo duomenims surinkti naudotas standartizuotas Slaugytojų bendravimo su pacien-tais kokybės klausimynas (<em>The Nurse Quality of Communication with Patient Questionnaire, NQCPQ</em>).</p> <p><strong>Tyrimo rezultatai ir išvados.</strong> Slaugytojai nurodo, kad aukštesnė bendravimo su pacientu kokybė leidžia pacientui atsiverti ir drąsiau kalbėti apie savo ligą (84,4 proc., n = 195), todėl slaugytojas gali labiau suprasti paciento sveikatos rimtumą ir komunikuoti apie tai (84,0 proc., n = 194). Kokybiškas slaugytojo ir paciento bendravimas padeda specialistui suprasti, ar paskirtas gydymas vaistais pacientui yra priimtinas (80,1 proc., n = 185). Apie gydymo tinkamumą pacientui slaugytojai gali nuspręsti tik iš paciento reakcijų (71,9 proc., n = 166). Be to, tik stebėdami pacientą, slaugytojai gali įvertinti esamą paciento sveikatos būklę (68,4 proc., n = 158).<br>Slaugytojų ir pacientų bendravimo kokybė lemia slaugytojų gebėjimą įvertinti paciento sveikatos būklę, spręsti apie paskirto gydymo tinkamumą, taip pat bendravimo kokybė daro įtaką komunikacijai su pacientu atliekant procedūras, higieną ir maitinant</p> Karolina Meižytė | Aurelija Blaževičienė Autorių teisių (c) https://www.zurnalai.vu.lt/slauga/article/view/29872 Wed, 30 Nov 2022 00:00:00 +0000 Fizinio aktyvumo ryšys su sveikata ir neaktyvių žmonių miego kokybe https://www.zurnalai.vu.lt/slauga/article/view/29873 <p>Pasaulio sveikatos organizacija yra pateikusi fizinio aktyvumo dažnio, intensyvumo, veiklos tipo rekomendacijas, kurios būtinos norint išvengti insulto, cukrinio diabeto, onkologinių, širdies ir kraujagyslių sistemos ligų. Rekomendacijos skirtos bendram fiziniam aktyvumui didinti mažiausiai aktyviose žmonių populiacijose [1]. Pasaulyje 23 proc. suaugusiųjų nėra pakankamai fiziškai aktyvūs [1]. 40–60 proc. Europos Sąjungos žmonių gyvensena yra nejudri, todėl svarbu skatinti žmones keisti nejudrų gyvenimo būdą į sveikesnį ir aktyvesnį [2].</p> <p><strong>Darbo tikslas</strong> – išanalizuoti fizinio aktyvumo veiksnius, turinčius poveikį sveikatai ir neaktyvių žmonių miego kokybei.</p> <p><strong>Tyrimo metodai.</strong> Apžvelgta mokslinė literatūra, susijusi su žmonių sveikata, miego kokybe, fiziniu aktyvumu ir pateiktos įžvalgos. Literatūros šaltinių paieška nagrinėjama tema atlikta naudojantis Pasaulio sveikatos asociacijos, „ClinicalKey“, „PubMed“, „Google Scholar“ mokslinių duomenų elekt-roninėmis bazėmis. Apžvalgai naudoti 2012–2022 metų spausdinti straipsniai anglų kalba, atitinkantys tyrimo temą. Paieška buvo vykdoma naudo-jant reikšminius žodžius bei jų derinius: fizinis aktyvumas, sveikata, nemiga, prevencija (angl. physical activity, health, insomnia, prevention). Į sis-teminę apžvalgą įtraukti 26 pilno teksto šaltiniai nagrinėjama tema.</p> <p><strong>Rezultatai.</strong> Fizinis aktyvumas veikia miego kokybę ir per tam tikrus fiziologinius procesus mažina nemigos riziką. Sveikatai stiprinti svarbūs fizinio aktyvumo lygiai. Per maža, pasyvi fizinė veikla pablogina miego kokybę ir siejama su nemigos rizika.</p> <p><strong>Išvados.</strong> 1. Neaktyvių žmonių miego kokybei poveikį turi nuolatinė stresinė aplinka. Fizinis aktyvumas, neatitinkantis PSO rekomendacijų, gali turėti neigiamą poveikį fizinei, psichinei sveikatai ir miego kokybei. 2. Reguliarus fizinis aktyvumas teigiamai veikia psichinę sveikatą, aktyvina neurobio-logines sistemas, skatina hipnogeninių medžiagų, gerinančių miego kokybę, išsiskyrimą.</p> Agilė Lukšaitė | Eva Matulevičiūtė | Zita Gierasimovič Autorių teisių (c) https://www.zurnalai.vu.lt/slauga/article/view/29873 Wed, 30 Nov 2022 00:00:00 +0000 Slaugytojų savivertės vertinimas jų pačių požiūriu https://www.zurnalai.vu.lt/slauga/article/view/29874 <p><strong>Tyrimo problema.</strong> Slaugytojų savivertė šių dienų kontekste yra itin svarbi siekiant užtikrinti kokybišką medicininių paslaugų teikimą pacientams. Pastebima, kad tarp įvairių sričių specialistų vis dažniau vyrauja žema savivertė. Neretai tai tampa kliūtimi siekiant maksimaliai įgyven-dinti išsikeltus organizacijų tikslus ir užtikrinti kokybiškai teikiamas paslaugas.</p> <p><strong>Tyrimo tikslas</strong> – įvertinti slaugytojų savivertę jų pačių požiūriu.</p> <p><strong>Metodika.</strong> Taikytas metodas – anoniminė anketinė apklausa. Tyrimui naudota standartizuota Rosenberg savivertės vertinimo skalė.</p> <p><strong>Tiriamieji</strong> – bendrosios praktikos slaugytojai, dirbantys ligoninėse, teikiančiose antrinio lygio paslaugas.</p> <p><strong>Išvados.</strong> Išanalizavus gautus duomenis paaiškėjo, kad slaugytojai dažniausiai turėjo vidutinę savivertę. Pastebima, kad slaugytojai, turintys mažesnį darbo stažą, dažniau savo savivertę vertina kaip aukštą. Taip pat slaugytojų, turinčių aukštą savivertę, daugiausia buvo tarp tų, kurie dirbo mažiau nei 1,0 etato krūviu.</p> Inga Valentukevičiūtė | Aurelija Blaževičienė Autorių teisių (c) https://www.zurnalai.vu.lt/slauga/article/view/29874 Wed, 30 Nov 2022 00:00:00 +0000 Fizinis aktyvumas sergant 1 tipo cukriniu diabetu https://www.zurnalai.vu.lt/slauga/article/view/29875 <p>Tarptautinės diabeto federacijos duomenimis, 2021 m. 537 milijonai žmonių visame pasaulyje sirgo cukri-niu diabetu (įskaitant 1 ir 2 tipo diabetą). Asmenys, sergantys 1 tipo cukriniu diabetu (toliau – 1 tipo CD), sudaro maždaug 10 proc. sergančiųjų diabetu [1]. 1 tipo CD serga jauni, fiziškai aktyvūs žmonės, todėl sveikatos priežiū-ros specialistai jiems turėtų paaiškinti, kaip fizinis krūvis veikia gliukozės kiekį kraujyje ir kaip jį suvaldyti spor-tuojant. Norint suprasti, kaip fizinis krūvis gali paveikti CD sergančio asmens gliukozės kiekį kraujyje, reikia žinoti pagrindinius skirtumus tarp sveiko ir diabetu sergančio asmens medžiagų apykaitos mechanizmų bei skir-tumą tarp 1 ir 2 tipo CD. Sergant 1 tipo CD, organizmas nepagamina pakankamai insulino dėl autoimuninių pro-cesų, dėl to insuliną gaminančios kasos B ląstelės yra sunaikinamos. 1 tipo CD gali išsivystyti bet kuriame amžiuje, tačiau dažniausiai diagnozuojamas vaikystėje. Nėra žinomų būdų užkirsti kelią 1 tipo CD išsivystymui. Sergant 2 tipo CD, organizmas negali tinkamai panaudoti insulino. 2 tipo CD dažniausiai suserga nutukę, vyresnio amžiaus pacientai, tačiau daugėjant nutukusių vaikų, vis daugiau šios ligos atvejų diagnozuojama jaunesniame amžiuje. 2 tipo CD galima išvengti pasirinkus sveiką mitybą ir reguliariai mankštinantis. Asmeniui, kuriam diagnozuotas CD ir pradėta insulino terapija, turi būti suteikiama išsami informacija apie gliukozės kiekio reguliavimo svarbą ir ypatumus tiek fizinio krūvio metu, tiek ir keletą valandų po jo. Sportuojančiam asmeniui būtina išmokti hipog-likemijos bei hiperglikemijos prevencijos taisyklių, turėti aiškų veiksmų planą ir naudotis savikontrolės priemo-nėmis. Blogai kontroliuojamas gliukozės kiekis kraujyje sportuojant ilgainiui gali turėti žalingų pasekmių [2, 3].</p> Virginija Bulikaitė Autorių teisių (c) https://www.zurnalai.vu.lt/slauga/article/view/29875 Wed, 30 Nov 2022 00:00:00 +0000 Su sveikatos priežiūra susijusios infekcijos https://www.zurnalai.vu.lt/slauga/article/view/29877 <p>Žmogus yra savotiška ekosistema, turinti savo bakterijas, kurios suaugusiame organizme sudaro pusantro kilogramo žmogaus kūno masės. Infekcines ligas sukelia virusai, mikoplazmos, chlamidijos, bakterijos, spirochetos, prionai, grybeliai, pirmuonys, kirmėlės [1]. Infekcija vystosi organizme. Infekciniams susirgimams nustatyti yra parengtas ligų priežasties modelis, sudarytas iš daugelio komponentų, ir paaiškina infekcinių ligų kilmę. Infekcija išsivysto į organizmą patekus specifiniam mikrobų sukėlėjui (infekciniam agentui). Infekcinio agento patekimas į organizmą ir buvimas jame apima kelis etapus: infekuoto organizmo buvimas (žmogaus ar gyvūno), vystymosi periodas, dauginimosi ciklas, mirtis (letalinė baigtis) [1, 2].</p> Gabija Užemeckaitė | Zita Gierasimovič Autorių teisių (c) https://www.zurnalai.vu.lt/slauga/article/view/29877 Wed, 30 Nov 2022 00:00:00 +0000 Slaugytojų profesinės etikos kodekso pokyčių svarba https://www.zurnalai.vu.lt/slauga/article/view/29878 <p>Slaugytojo profesija yra sudėtinga tiek psichologiškai, tiek fiziškai. Tai siejama su atsiradusiomis įvairio-mis profesinės etikos reikalaujančiomis gyvenimiškomis situacijomis. Todėl, siekiant užtikrinti kokybišką slaugą, ji negali būti suvokiama tik kaip asmens sveikatos priežiūra ir palankių darbo sąlygų užtikrinimas. Slauga turi būti suvokiama kaip visuma, kuri apima ne tik slaugos gavėjus, t. y. pacientus, bet ir jos teikėjus – slaugytojus ir jų vertybes. Pasaulio sveikatos organizacijos teigimu, slaugytojai yra tie, kurie turi didelį potencialą užtikrinti ir pa-laikyti gyventojų sveikatą1. Tačiau kad šis potencialas būtų kokybiškai ir veiksmingai panaudotas, būtina pažinti, kurti ir puoselėti slaugytojų profesines vertybes. Būtent jos daro tiesioginę įtaką profesiniams sprendimams, veiks-mams, specialistų elgesiui ir sudaro kokybiškos bei etiškos slaugos pagrindą. Šiandien būti slaugytoju reiškia ne tik įgyti reikiamą kvalifikaciją. Dėl globalizacijos, politinės, ekonominės, epidemiologinės situacijos, migracijos ir kitų veiksnių keičiasi ir slaugos teikėjų, ir jų gavėjų pasaulėžiūrinė orientacija. Žinoma, kompetencija (įskaitant išsilavinimą, teorinius ir praktinius įgūdžius) yra svarbi slaugytojo profesijai atlikti, tačiau ne mažiau svarbios yra ir slaugytojo vertybės bei nuostatos. Profesinės etikos kodeksas veikia kaip vadovas sprendžiant situacijas, kuriose reikia jautraus etinio požiūrio. Todėl tampa itin svarbu, kad profesinės etikos kodeksas atitiktų nūdienos poreikius.</p> Aira Jasalinytė-Rakauskienė Autorių teisių (c) https://www.zurnalai.vu.lt/slauga/article/view/29878 Wed, 30 Nov 2022 00:00:00 +0000 Kaip prisijaukinti ligą https://www.zurnalai.vu.lt/slauga/article/view/29879 <p>Žmonės į savo ligą reaguoja skirtingai, kiekvienam savi skausmai yra didžiausi ir nelaimės baisiausios. Liga yra labai asmeniškas kiekvieno reikalas. Vieniems liga – Dievo bausmė, kitiems – prakeiksmas, treti geba ligą „užsitarnauti“. Liga gali būti asmens dalimi, bet gali būti ir kažkas, kas jaučiama kaip svetima, primesta, įgyta iš šalies. Kaip žmogus priima savo ligą, kaip su ja gyvena, kuo tiki ir kaip su tuo susidoroja, lemia sergančiojo savijautą.</p> Daiva Žukauskienė Autorių teisių (c) https://www.zurnalai.vu.lt/slauga/article/view/29879 Wed, 30 Nov 2022 00:00:00 +0000 Dėmesys pacientų saugai https://www.zurnalai.vu.lt/slauga/article/view/29881 <p>Į Marijampolėje vykusią Lietuvos anesteziologų reanimatologų organizuotą konferenciją „Urgentinė kardiologija. Kardioanesteziologija. Antikoaguliacija“ susirinko ne tik slaugytojai, bet ir gydytojai anesteziologai reanimatologai. Tuo pasidžiaugė Daiva Didvalė, patikindama, kad ateityje tokių bendrystės renginių planuojama dar daugiau. Per šį renginį konferencijos partneris Lietuvos anestezijos ir intensyviosios terapijos slaugytojų draugija kvietė dalyvauti slaugytojų sesijoje, kuri buvo dedikuota pacientų saugai didinti. Komandos svarbą, slaugytojų indėlį į sveikatos priežiūros sistemą sveikinimo žodyje pabrėžė Marijampolės ligoninės direktorius Mantas Čėsna.</p> Daiva Didvalė | Lina Gedrimė Autorių teisių (c) 2022 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 https://www.zurnalai.vu.lt/slauga/article/view/29881 Wed, 30 Nov 2022 00:00:00 +0000