Grįžti į straipsnio detales II Международная научная конференция Речь – Человек – Мир: Речевое воздействие в разных дискурсах // Mowa – Człowiek – Świat: perswazja językowa w różnych dyskursach, Гданьск, 10–11 мая 2018 г.
Atsisiųsti