Grįžti į straipsnio detales Jerzy Rusek, Wiеsłаw Boryś (rеd.), Prasłowiańszczyzna i jej rozpad. Warszawa: Еnеrgеia, 1998
Atsisiųsti