[1]
Konickaja J. ir Stundžienė B. 2020. Birutė Jasiūnaitė. Lietuvių velniavardžiai. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2018. 312 p. ISBN 978-609-07-0090-7. Slavistica Vilnensis. 65, 1 (rugs. 2020), 145-151. DOI:https://doi.org/10.15388/SlavViln.2020.65(1).42.