[1]
Чекмонас В. 2000. Iryda Grek–Pabisowa, Staroobrzędowcy. Szkice z historii, języka, obyczajów. Wybór prac z okazji 45–lecia pracy naukowej. Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk. Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy (SOW). Warszawa, 1999. Slavistica Vilnensis. 49, 2 (gruodž. 2000), 161–169. DOI:https://doi.org/10.15388/SV.2000.23132.