[1]
Ушинскене В. 2000. Józef Porayski-Pomsta (ed.), Sytuacja językowa na Wileńszczyźnie: Materiały sympozjum “Socjo- i psycholingwistyczne uwarunkowania sytuacji językowej w Wilnie i na Wileńszczyźnie” (Warszawa, 16–18 października 1997 roku). Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawsk. Slavistica Vilnensis. 49, 2 (gruodž. 2000), 175-178. DOI:https://doi.org/10.15388/SV.2000.26248.