[1]
Łapicz C. 2009. Transkrypcja czy transliteracja tekstów muzułmanów litewsko-polskich pisanych alfabetem arabskim? (Wprowadzenie do dyskusji). Slavistica Vilnensis. 54, 2 (gruodž. 2009), 207–219.