[1]
Misiak M. 2016. Językowy obraz DOMU w etnolekcie łemkowskim. Analiza danych słownikowych. Slavistica Vilnensis. 60, (bal. 2016), 61-74. DOI:https://doi.org/10.15388/SlavViln.2015.60.9931.