[1]
Keršulytė E. 2016. Vilniuje saugomų kirilinių rankraštinių knygų chronologinė apžvalga. Slavistica Vilnensis. 60, (bal. 2016), 269-282. DOI:https://doi.org/10.15388/SlavViln.2015.60.9944.