(1)
Чекмонас В. Jerzy Rusek, Wiеsłаw Boryś (rеd.), Prasłowiańszczyzna I Jej Rozpad. Warszawa: Еnеrgеia, 1998. SV 2000, 49, 149–157.