(1)
Чекмонас В. Iryda Grek–Pabisowa, Staroobrzędowcy. Szkice Z Historii, języka, obyczajów. Wybór Prac Z Okazji 45–lecia Pracy Naukowej. Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk. Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy (SOW). Warszawa, 1999. SV 2000, 49, 161–169.