(1)
Łapicz C. Transkrypcja Czy Transliteracja tekstów muzułmanów Litewsko-Polskich Pisanych Alfabetem Arabskim? (Wprowadzenie Do Dyskusji). SV 2009, 54, 207–219.