(1)
Misiak M. Językowy Obraz DOMU W Etnolekcie łemkowskim. Analiza Danych słownikowych. SV 2016, 60, 61-74.