Ušinskienė V. (2013). Księga akt grodzkich trockich [1660–1661] ze zbiorуw Biblioteki Uniwersytetu Wileńskiego. Slavistica Vilnensis, 58(2), 161-182. https://doi.org/10.15388/SlavViln.2013.2.1429