Konickaja J., & Stundžienė B. (2020). Birutė Jasiūnaitė. Lietuvių velniavardžiai. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2018. 312 p. ISBN 978-609-07-0090-7. Slavistica Vilnensis, 65(1), 145-151. https://doi.org/10.15388/SlavViln.2020.65(1).42