Чекмонас В. (2000). Jerzy Rusek, Wiеsłаw Boryś (rеd.), Prasłowiańszczyzna i jej rozpad. Warszawa: Еnеrgеia, 1998. Slavistica Vilnensis, 49(2), 149–157. https://doi.org/10.15388/SV.2000.23130