Łapicz C. (2009). Transkrypcja czy transliteracja tekstów muzułmanów litewsko-polskich pisanych alfabetem arabskim? (Wprowadzenie do dyskusji). Slavistica Vilnensis, 54(2), 207–219.