Misiak M. (2016). Językowy obraz DOMU w etnolekcie łemkowskim. Analiza danych słownikowych. Slavistica Vilnensis, 60, 61-74. https://doi.org/10.15388/SlavViln.2015.60.9931