Davlevič M. (2016). O nowszych złożeniach w języku prasy polskiej na Litwie. Slavistica Vilnensis, 60, 87-100. https://doi.org/10.15388/SlavViln.2015.60.9933