Keršulytė E. (2016). Vilniuje saugomų kirilinių rankraštinių knygų chronologinė apžvalga. Slavistica Vilnensis, 60, 269-282. https://doi.org/10.15388/SlavViln.2015.60.9944