Kulwicka-Kamińska J. (2016). Święte księgi żydów, chrześcijan i muzułmanów w słowiańskim kręgu kulturowym. Slavistica Vilnensis, 60, 335-339. https://doi.org/10.15388/SlavViln.2015.60.9950